همکاران ما

همکاران مرکز نوآوری هیوا جمعی از متخصصین حوزه‌های آموزش و تکنولوژی هستند.

با ما بیشتر آشنا شوید

متخصص ها

gorji
مدیر مرکز

محمد گرجی

دانش آموخته کارشناسی مدیریت آموزشی و کارشناسی مهندسی برق و مدیر دبستانهای مفید در 10 سال گذشته  

Babak Bornoosh Color Photo 600x600
متخصص فناوری اطلاعات

بابک برنوش

دانش آموخته دکتری الکترونیک، مدیرعامل مجموعه دانش بنیان تحقیقاتی و طراح مدلهای آموزشی سخت افزاری – نرم افزاری آموزش کدنویسی و حال مساله در حوزه فناوری اطلاعات به دانش آموزان

khodabakhsh
کارشناس ارشد آموزش

زینب خدابخش

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی الگوی آموزشی مجتمع مفید 

jahani
متخصص طراحی بازی

محمدمهدی جهانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق و کارشناس طراحی بازیهای فکری

alikhani
کارشناس ارشد آموزش

مهناز علیخانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (توسعه محلی) و کارشناس مستندسازی الگوی آموزشی مجتمع مفید 

merat
کارشناس آموزش

عصمت مرآت

دانش آموخته کارشناسی کامپیوتر و متخصص مدیریت آموزش

rahimi
متخصص طراحی بازی

ماریا رحیمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر و متخصص آموزش علوم کامپیوتر به کودکان و نوجوانان

merat
merat

دلیل بازگشت وجه

Select your currency